Audyt

DOSTARCZAMY NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

NIEZBĘDNE DO MONITOROWANIA I ANALIZY PROCESÓW W PRZERDSIĘBIORSTWACH

Nasz ekspert 

PRZEMYSŁAW FIL

Biegły rewident

BADANIE SPRAWODZAŃ FINANSOWYCH

Badanie sprawozdań finansowych to znacznie więcej niż tylko kontrola zgodności prowadzenia ksiąg z przepisami dotyczącymi rachunkowości. Liczby stanowią bowiem odzwierciedlenie kondycji firmy, a jej ocena to pierwszy krok do realizacji przyszłych wyzwań. Obok samego procesu rewizji finansowo-księgowej audytorzy sieci ETL wspierają w szczególności przy wdrażaniu wyników kontroli, identyfikując strategiczne obszary i sposoby zwiększenia bezpieczeństwa finansowego oraz wydajności Twojego biznesu.
Model audytu połączonego z doradztwem oferujemy przedsiębiorcom działającym we wszystkich branżach. Naszymi klientami są zarówno najwięksi w swoich sektorach, jak również małe i średnie firmy. W skład zespołów audytorskich ETL wchodzą biegli rewidenci, a także doradcy podatkowi i prawnicy specjalizujący się w prawie korporacyjnym. Wspólnie opracowujemy kompleksową sprawozdawczość nastawioną na realizację potrzeb informacyjnych zarządu, rad nadzorczych oraz wspólników, podniesienie poziomu zaufania inwestorów oraz usprawnienie procesów operacyjnych. Katalog naszych usług obejmuje:

BADANIA  OBOWIĄZKOWE

 • badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • badania prowadzenia sprawa spółek pod kątem zgodności z przepisami
 • badania wykorzystania środków w ramach publicznych programów pomocowych
 • badanie w procedurze zakładania spółek i noszenia wkładów rzeczowych

BADANIE SPRAWODZAŃ FINANSOWYCH

 • oszacowanie wartości przedsiębiorstwa
 • due diligence
 • alokacja cen zakupu (Purchase Price Allocation, PPA)
 • test na utratę wartości (Impairment Test)
 • opinie biegłego rewidenta ds. utrzymania wartości
 • Fairness Opinion
 • sporządzanie budżetowań zintegrowanych

AUDYTY SYSTEMOWEI ANALIZY SYSTEMÓW BIZNESOWYCH

 • kontrola systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
 • analiza procesów biznesowych dotyczących sprawozdawczości finansowej
 • kontrola i dokumentacja kontroli wewnętrznych

Badania dobrowolne:

 • badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • badanie systemu zarządzania compliance (CMS)
 • badanie stanu niewypłacalności lub zagrażania niewypłacalnością
 • test niewypłacalności
 • badanie bilansów likwidacyjnych
 • badanie planów sanacji

DORADZAMY W ZAKRESIE

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji
 • stworzenie systemów wskaźników finansowych
 • uzgodnienia zgodne z MSSF
 • doradztwo w zakresie audytu wewnętrznego

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
sync linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram