Kadry i płace

USPRAWNIAJĄC DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ

NASZYM KLIENTOM POMAGAMY ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I PIENIĄDZE

Zasada jest prosta: przesyłasz nam wszystkie dokumenty płacowe tylko raz, a następnie po prostu powiadamiasz nas o wszelkich zmianach. Eksperci ETL zajmą się resztą.

Nasz ekspert 

Marcin Jóźwicki


ODPOWIEDZIALNOŚĆ TERMINOWOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Obok korzyści finansowych płynących z rozliczania pracowników przed podmiot zewnętrzny, istotnym elementem współpracy z ETL jest możliwość przeniesienia na nas odpowiedzialności za terminowość i zgodność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej z obowiązującym prawem. Poprawne wdrożenie sugerowanych przez ETL rozwiązań rozliczania pracowników, z uwzględnieniem optymalnie dobranego systemu oraz rozkładu czasu pracy, zapewni nie tylko transparentność dla stron stosunku pracy, ale także bezpieczeństwo Twojej firmy przy możliwych kontrolach podatkowych, Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS.

DO NASZYCH USŁUG NALEŻĄ:

  • przygotowywanie umów z pracownikami
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej
    sporządzanie list płac
  • przygotowanie i składanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • przygotowanie korekt deklaracji składanych do ZUS
  • pomoc w przypadku kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy
  • doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, kary porządkowe, ochrona macierzyństwa i wiele innych)
 

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
sync linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram