Zmiana kursu euro

❌ Zmienił się, ale na niekorzyść kurs euro dla tzw. „małych podatników”, choć nie tylko ich, ogłoszony przez NBP na 2 października 2023 r., a więc na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy 2024 r. , który wynosi 4,6091 zł. (tabela nr 190/A/NBP/2023).

Wg tego ww. średniego kursu NBP należy liczyć m.in., limity dla przedsiębiorców na 2024 r., w tym limit dla:

🔺 małego podatnika PIT, CIT, VAT i ryczałt ewidencjonowany (2 mln euro),

🔺 kwotę jednorazowej amortyzacji (50 tys. euro pomoc de minimis),

🔺 ryczałt ewidencjonowany kwartalny (200 tys eur),

🔺 prowadzenie uproszczonej rachunkowości (2 mln euro) i tak:

➡️ PKPiR

W 2024 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) będą mogły prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne (w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne) oraz spółki partnerskie, których przychody w 2023 r. są mniejsze niż 9 218 200 zł (równowartość 2 mln euro). Limit zmalał w stosunku do 2023 r. o kwotę 436 000 zł (przypomnę wynosił 9 654 400 zł)

➡️ Księgi rachunkowe/handlowe (KH)

A contario pozostali podatnicy, w przypadku których ww. limit przychodów za 2023 r. został przekroczony, będą musieli założyć księgi rachunkowe/handlowe (KH), przy czym księgi rachunkowe/handlowe muszą prowadzić (bez względu na wysokość przychodów) spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.

➡️ Ryczałt ewidencjonowany (PPE)

Opodatkowanie ryczałtem w 2024 r., będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy w 2023 r., nie przekroczyli 9 218 200 zł (równowartość 2 mln euro) przychodów (w spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich wspólnicy muszą zsumować poszczególne przychody). Podmioty rozpoczynające w 2024 r. działalność - bez limitu w tym spółki cywilne.

➡️ Ryczałt ewidencjonowany kwartalny w 2024 r. - będzie można płacić o ile przychody w 2023 r., nie przekroczą 921 820 zł (limit 200 000 euro wg kursu 4,6091 zł).

‼️‼️Uwaga‼️‼️

Wybór tej formy opodatkowania (ryczałtu ewidencjonowanego) wymaga złożenia stosownego oświadczenie do 20 lutego 2024 r (albo do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w roku podatkowym) a przy braku oświadczenia lub spóźnieniu w jego złożeniu, obowiązuje zasada kontynuowania dotychczasowej formy opodatkowania.

Kolejne zmiany przedstawimy Państwu w kolejnych wiadomościach 😁

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram