Ulga na Start – bez ZUS przez 6 miesięcy!

O ile przychody zaczną wzrastać lub ktoś z Państwa zechce jednak (pomimo niskich ww. dochodów) zarejestrować swoją działalność gospodarczą w CEIDG, może wówczas skorzystać z tzw. „ulgi na start”, czyli przez pół roku (6 m-cy) od rejestracji firmy, będzie zwolniona z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Ta preferencja nie obejmuje składki zdrowotnej – ta musi być odprowadzana a jej wysokość uzależniona jest od wyboru formy prowadzenia działalności, przy czym jej najniższa wartość (w styczniu 2024 r. to kwota 314,10 zł a od lutego 2024 do stycznia 2025 r., to 381,78 zł).

Uwaga: ulga ta, dotyczy osób które po raz pierwszy rejestrują własną działalność gospodarczą oraz tych, którzy mieli przerwę w swojej działalności gospodarczej trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 60 miesięcy! Tu również okres ten nie wlicza się do stażu emerytalnego.

Z ulgi tej, nie mogą skorzystać, osoby wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, które w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności gospodarczej.

Ulgę na start, można też pominąć, bo nie jest ona obowiązkowa i można od razu zgłosić się do płacenia tzw. „małego ZUS”

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram