Szkolenie On-line

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line 💻, które odbędzie się

❗️❗️ 11 października 2022 o godz. 11.00 ❗️❗️ .

Szkolenie poprowadzi dla Państwa doradca podatkowy Ewa Stolarczyk👩‍💻.

Szkolenie dotyczyć będzie stosowania aktualnych przepisów o podatku od towarów i usług w transakcjach z podmiotami zagranicznymi. Poniżej znajdą Państwo ramowy plan szkolenia:

📍 I. Rozliczanie usług międzynarodowych - polskie przepisy a przepisy unijne;

📍 II. Szczególne zasady rozliczania usług międzynarodowych;

📍 III. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów WDT i WNT – definicja i charakterystyka);

📍 IV. WDT i WNT – zasady rozliczania;

📍 V. Eksport i import towarów - zasady rozliczania

Aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg0NjZiODEtMTlhYS00NjlkLTg2OGEtMTBkMDc5MDc2ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b51b4beb-5f6c-4299-95f3-4420eb6efee3%22%2c%22Oid%22%3a%22b3e2fa6e-1f57-49b6-8358-c2915c5385eb%22%7d

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram