Sektor medyczny

Doradztwo dla dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia i firm farmaceutycznych.

Specjalistyczna usługa świadczona przez podmioty sieci ETL obejmująca doradztwo podatkowe, obsługę księgową i doradztwo prawne dla podmiotów branży medycznej, w szczególności szpitali, przychodni, aptek i innych jednostek sektora opieki zdrowotnej, a także przedstawicieli zawodów medycznych, w tym lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, sporządzeniem sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych, doradztwem podatkowym oraz doradztwem prawnym i reprezentacją procesową w sprawach o odszkodowania, błędy w sztuce, windykację należności.

Rynek zdrowia podlega nieustannym zmianom. Rozwój demograficzny, kolejne modyfikacje przepisów prawa, zagraniczna konkurencja, digitalizacja, coraz większa rola danych i zmieniające się potrzeby pacjentów mają ogromny wpływ na sposób świadczenia usług w branży medycznej. Taka sytuacja rodzi wiele pytań:

Które rozwiązanie jest słuszne?
Jak je wdrożyć?

Jakie problemy pojawiają się przy rozliczeniach podatkowych?
Jak sfinansować działalność?
Jaka powinna być struktura prawna prowadzonej działalności?

Dzięki specjalizacji i doświadczeniu zebranym przez kancelarie sieci ETL, przede wszystkim w Niemczech, możemy skutecznie pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Zakres naszych usług obejmuje następujące elementy:

  • doradztwo podatkowe
  • księgowość
  • rozliczenia podatkowe oraz planowanie podatkowe
  • audyt
  • doradztwo prawne
  • odszkodowania, błędy w sztuce

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram