Preferencje składkowe ZUS - działalność nierejestrowana

🔹 Nie płacimy składek do ZUS w przypadku działalności osoby fizycznej, polegającej na sprzedaży przez tą osobę towarów i produktów. Warunek o ile przychody z takiej sprzedaży będą niższe niż 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Ponieważ od stycznia do lipca 2024 r., minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł, to miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej, nie może przekroczyć w tym okresie kwoty 💵3 181,50 zł brutto miesięcznie.

Z kolei od sierpnia do grudnia 2024 minimalne wynagrodzenie wyniesie 4 300 zł, br. stąd przychód z działalności nierejestrowanej, nie będzie mógł przekroczyć kwoty 💵3 225 zł brutto miesięcznie.

🔹 Takie osoby nie muszą rejestrować własnej działalności gospodarczej w CEIDG, a tym samym płacić składek społecznych ani składki zdrowotnej, o ile ich przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą ww. limitów.

🔹 Należy jednak mieć na uwadze że okres ten, nie wlicza się do stażu emerytalnego, przy czym taka osoba, ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w tym okresie.

Uwaga‼️

W przypadku świadczenia usług, działalność nierejestrowana jest traktowana jak umowa zlecenia, co może rodzić obowiązek zapłaty składek społecznych i zdrowotnej a zleceniodawca pełni w tym przypadku rolę płatnika.

Od tej ww. zasady istnieją wyjątki np. student, który nie ukończył 26 lat i wykonuje umowę zlecenie, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, tym samym zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram