Zmiany dla pracowników

📌 A dziś, przy piątku ogłaszamy TAKIE zmiany dla pracowników 🤩🤩

Pracownicy w końcu doczekali się zmiany minimalnych warunków jakie ma spełniać ich stanowisko pracy, w przypadku pracy z komputerem stacjonarnym oraz tu nowość i przenośnym.

Co do przenośnych komputerów (laptop, tablet, smartfon), a więc urządzeń nieprzeznaczonych co do zasady do użytkowania na danym stanowisku pracy, to nowe przepisy będą obowiązywać tylko wówczas, o ile praca z ich wykorzystaniem będzie wykonywana co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

☝🏻 Zmienia się to od 17 listopad br., co jest wynikiem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (poz. 2367), które zacznie obowiązywać właśnie od 17 listopada 2023 r.

🔺 Dodatkowo, w tym ww. rozporządzeniu od 17 listopada br., będzie też tak, że pracownik, będzie mógł wystąpić do pracodawcy o refundowanie również zakupu soczewek kontaktowych 👀, a nie jak do tej pory tylko okularów korekcyjnych. Oczywiście w sytuacji pracy przy komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie czy smartfonie - co najmniej cztery godziny dziennie - no i oczywiście ze wskazaniem lekarskim.

🔺 Zmianie uległa też definicja stanowiska pracy, przez które należy rozumieć zgodnie z nowymi przepisami - przestrzeń pracy wraz z:

wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem,

opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem,"

🔺 Dowiadujemy się z ww. rozporządzenia, że pracownik ma prawo oczekiwać i to już od 17 listopada br., podnóżka na jego stanowisku komputerowym ‼️🙀

🔺 Podobnie (od 17 listopada br) pracownik pracujący na systemach przenośnych💻 (laptop itp.) ma prawo oczekiwać od pracodawcy, zapewnienia podłączenia monitora stacjonarnego wraz z klawiaturą i myszką, o ile praca na systemach przenośnych, będzie wykonywana co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

🔺 Wskazuje się też, jaki ma być ekran 🖥️, a więc, że znaki na ekranie monitora mają być wyraźne i czytelne, obraz stabilny, bez migotania, jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia oraz musi istnieć możliwość pochylenia ekranu i powinien on być ustawiony względem źródeł światła tak, aby ograniczać olśnienie i odbicia światła.

🔺 Nie zapomniano o krześle🪑, które ma być stabilne, wyposażone w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, regulację wysokości siedziska i oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulowane podłokietniki, regulację kąta pochylenia oparcia oraz takie wymiary oparcia i siedziska, aby zapewniały wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. Siedzisko i oparcia mają być wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, ale też z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360°.

🔷 Na pocieszenie pracodawców dodamy, że na dostosowanie obecnych stanowisk pracy (o ile nie spełniają ww. warunków), będę mieli sześć miesięcy, a więc do 17 maja 2024 r., z tym, że jak wskazaliśmy, nie dotyczy to podnóżka i zapewnienia monitora stacjonarnego - o ile pracownik tego będzie oczekiwał od pracodawcy tu - od 17 listopada br.!

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram