Dr. Jörn Brockhuis

Dr. Jörn Brockhuis

Jörn Brockhuis jest partnerem-założycielem kancelarii BSJP | bnt, w której kieruje zespołem prawa nieruchomości.

Powołany do adwokatury w Niemczech w 1998 roku, jest specjalistą w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego, zabezpieczeń kredytów i prawa najmu komercyjnego. Doradza przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, realizacji projektów budowlanych oraz finansowaniu zakupu nieruchomości.

Jörn Brockhuis jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (polskie prawo nieruchomości i prawo budowlane), a także arbitrem Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji prawniczych, w tym współwydawcą podręcznika Wirtschaft und Recht in Osteuropa (wydawnictwo C.H. Beck). Jest także współautorem książki Praktikerhandbuch Auslandssicherheiten: Hereinnahme von Kreditsicherheiten aus dem europäischen Ausland und den USA (wydawnictwo Finanz Colloquium Heidelberg).

Jego językiem ojczystym jest niemiecki, biegle posługuje się językiem polskim i angielskim.
Gdańsk
+48 58 340 43 85

Dr. Jörn Brockhuis

Rechtsanwalt (D)
German Team
Nieruchomości
Procesy budowlane
Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram