Piotr Jurczak

Piotr Jurczak

Radca Prawny

Piotr Jurczak jest partnerem-założycielem kancelarii BSJP | bnt, w której kieruje departamentem prawa budowlanego.

Został dopuszczony do wykonywania zawodu radcy prawnego w 1999 roku i specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie nieruchomości, prawie zamówień publicznych, jak również prawie planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Publikuje liczne artykuły w czasopismach prawniczych.

Jego językiem ojczystym jest polski, włada biegle językiem niemieckim, a ponadto zna dobrze język angielski i rosyjski.
Katowice
+48 32 253 68 77

Piotr Jurczak

Radca Prawny

Kompetencje

Ochrona środowiska
Procesy budowlane
Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram