Księgowość 2

Kompleksowe usługi księgowe dla wszystkich form prowadzenia działalności

PRZEJRZYSTA KSIĘGOWOŚĆ

System księgowy to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów podatkowych, ale przede wszystkim źródło informacji dla przedsiębiorców, umożliwiające zindywidualizowanie decyzji i działań pod kątem zaplanowanych celów biznesowych. Osiągnięcie założonych celów i uzyskanie przewagi rynkowej wymaga jednak wsparcia ze strony doświadczonego księgowego. Dla naszych klientów budujemy uporządkowaną i przejrzystą księgowość – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, ETL pomaga zarządzać księgowością w sposób szybki i wydajny, dokładnie monitorować wyniki działalności gospodarczej, z uwzględnieniem stale zmieniających się realiów branżowych i obowiązujących przepisów prawa.

Dla naszych klientów świadczymy m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub uproszczonej księgowości
 • dokonywanie analizy kosztów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (wg IAS / MSR / MSSF, US-GAAP)
 • sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta (również według standardów międzynarodowych)
 • reprezentowanie klienta przed urzędami i obrona jego interesów podczas kontroli
Przygotowujemy także wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem opracowanych strategii podatkowych i przyjętych opcji projektowych.

Nasze usługi obejmują:

 • ustalanie podstawy opodatkowania
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych
 • składanie deklaracji podatkowych
 • przeprowadzanie audytów podatkowych i opracowywanie strategii podatkowych
 • aktualne informacje na temat bieżących zmian w zakresie prawa i interpretacji podatkowych

KSIĘGOWOŚĆ

DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PRAWNE

AUDYT

KADRY I PŁACE

USŁUGI TRANSGRANICZNE

Oferujemy także...

Poznaj nasze wszytskie usługi
ZAPYTAJ

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram