Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

Radca prawny

Jarosław Sroka jest Partnerem BSJP | bnt specjalizującym się w doradztwie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym przy realizacji projektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury (kontrakty typu FIDIC i non-FIDIC), ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie przy obsłudze transakcji związanych z nabywaniem, sprzedażą i najmem nieruchomości, w tym także realizacją inwestycji typu greenfield. Z kancelarią BSJP | bnt związany od 2011 roku, kieruje w niej departamentem zamówień publicznych.

Jarosław Sroka jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także członkiem-założycielem oraz członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiował prawo na Eberhard-Karls-Universität w Tybindze (Niemcy) w ramach uzyskanego stypendium naukowego.

Jest prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych i problematyki związanej z realizacją inwestycji budowlanych oraz autorem publikacji naukowych w tym obszarze, w prasie krajowej i zagranicznej.

Doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Warszawa
+48 22 279 31 00

Maciej Prusak

Radca prawny

Kompetencje

Nieruchomości
Procesy budowlane
Spory sądowe, arbitraż i mediacja
Zamówienia publiczne, PPP

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram