ETL Profi sport

Doradztwo podatkowe dla zawodników i organizacji sportowych.

Sport zawodowy to prawdziwa pasja. To ciągła walka o sportowy sukces i uznanie. Jednak sportowiec zawodowy odnoszący sukcesy jednocześnie jest także przedsiębiorcą, który w mądry sposób powinien zabezpieczyć swoją finansową teraźniejszość i przyszłość. Ponieważ tyle, ile taktyka, technika i gotowość do poświęceń znaczą dla sukcesu sportowego, tyle samo wyspecjalizowane doradztwo prawno-podatkowe znaczy dla sukcesu ekonomicznego sportowca zawodowego. Aby uniknąć licznych pułapek związanych z prawno-fiskalnymi aspektami prowadzenia biznesu, warto oprzeć się na niezawodnej wiedzy ekspertów.

Kompleksowa obsługa na obszarze całej Europy

Wyspecjalizowani doradcy ETL są partnerami dla sportowców i organizacji sportowych w zakresie zagadnień podatkowych i prawnych związanych z:

 • meczami w kraju i za granicą (np. Puchar Europy)
 • powołaniem do gry w kadrze narodowej
 • umowami reklamowymi z krajowymi i międzynarodowymi sponsorami/związkami
 • zmianą klubu w kraju i za granicą lokowaniem majątku, nabyciem i wynajmem nieruchomości

Tutaj wszystko musi się zgadzać, ponieważ błędy i zaniedbania mają przeważnie daleko idące skutki. Całościowy pakiet oferowany przez wyspecjalizowanych doradców ETL dla sportowców zawodowych daje niezbędną pewność prawidłowości działań w zakresie wszystkich spraw podatkowych. Naszych klientów reprezentujemy przed wszystkimi urzędami administracji publicznej.

Organizacje sportowe

Sport to także organizacje sportowe organizujące życie sportowe zawodników. Znając specyfikę sportu zarówno zawodowego, jak i amatorskiego, zasady finansowania sportu i organizacji struktur, świadczymy usługi doradztwa w zakresie:

 • opracowania statutów i tworzenia klubów sportowych
 • wyboru najlepszej formy prawnej dla takiej działalności
 • wydzielania sekcji z klubu sportowego
 • bieżącej działalności klubów sportowych
 • analizy i procedur uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
 • procedur reorganizacyjnych, inwestycyjnych i sanacyjnych
 • procedur uzyskiwania licencji

Nasze kancelarie doradzają okręgowym związkom sportowym różnych dyscyplin, klubom sportowym, w tym również pierwszoligowym.

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram