Wiążąca informacja stawkowa (WIS) już od listopada | WARTO WIEDZIEĆ

Przepisy określające zasady dot. wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r.

Podatnicy w celu uzyskania gwarancji poprawności stosowania danej stawki VAT będą mogli składać wnioski o WIS. Jeden wniosek będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru lub usługi .

Koszt złożenia wniosku to 40 zł, a czas oczekiwania na WIS to maksymalnie 3 miesiące.

WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika, który ją uzyskał, ale dopiero od 1.04.2020 r., kiedy wejdzie w życie matryca stawek VAT. Podobnie jak w przypadku interpretacji indywidualnych i ogólnych WIS ma być dostępna również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 ETL służy pomocą przy przygotowaniu wniosku o wydanie WIS dla towarów lub usług, a także przy wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości w zakresie nowych stawek podatku VAT.Skontaktuj się z nami