Nasi klienci
Usługi

Usługi

ETL (European Tax & Law) jest idealnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz freelancerów ze wszystkich branż, oferując kompleksowe rozwiązania księgowo-prawno-podatkowe. Ponad 700 kancelarii tworzących międzynarodową sieć doradzi Państwu we wszelkich aspektach księgowych, podatkowych, prawnych, organizacyjnych i finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywanym zawodem - zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej.

Wśród szerokiej gamy świadczonych przez ETL usług doradczych, oprócz klasycznego doradztwa podatkowego, wymienić należy podatkowe i prawne doradztwo w tworzeniu firm w niemal każdym kraju Europy, a także w Chinach, Indiach i RPA. Ponadto, oferujemy:

  • doradztwo prawne przy negocjowaniu i sporządzaniu umów i ogólnych warunków umów,
  • doradztwo prawno-podatkowe przy optymalizacji kosztów pracy,
  • świadczenie usług przez biegłych rewidentów w zakresie audytów obowiązkowych i dobrowolnych,
  • przygotowanie i udział w postępowaniach naprawczych i upadłościowych, fuzjach, przekształceniach przedsiębiorstw.

Wreszcie dzięki międzynarodowemu charakterowi sieci ETL możemy zaoferować Państwu:

  • międzynarodową reprezentację Klientów w zakresie rejestracji VAT, zwrotów podatków, rozliczeń celnych,
  • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników w innych państwach UE niż siedziba pracodawcy.

W skrócie, ETL to korzyści dla wszystkich Klientów zarówno w lokalnym, jak i międzynarodowym biznesie wynikające z kompleksowego i transgranicznego zakresu oferowanych usług.

Nasze usługi obejmują:

Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network