ETL_Uslugi_Audyt

Audyt

Dostarczamy narzędzia niezbędne do monitorowania i analizy procesów w przedsiębiorstwach.

Badanie sprawozdań finansowych to znacznie więcej niż tylko kontrola zgodności prowadzenia ksiąg z przepisami dotyczącymi rachunkowości. Liczby stanowią bowiem odzwierciedlenie kondycji firmy, a jej ocena to pierwszy krok do realizacji przyszłych wyzwań. Obok samego procesu rewizji finansowo-księgowej audytorzy sieci ETL wspierają w szczególności przy wdrażaniu wyników kontroli, identyfikując strategiczne obszary i sposoby zwiększenia bezpieczeństwa finansowego oraz wydajności Twojego biznesu.

Model audytu połączonego z doradztwem oferujemy przedsiębiorcom działającym we wszystkich branżach. Naszymi klientami są zarówno najwięksi w swoich sektorach, jak również małe i średnie firmy. W skład zespołów audytorskich ETL wchodzą biegli rewidenci, a także doradcy podatkowi i prawnicy specjalizujący się w prawie korporacyjnym. Wspólnie opracowujemy kompleksową sprawozdawczość nastawioną na realizację potrzeb informacyjnych zarządu, rad nadzorczych oraz wspólników, podniesienie poziomu zaufania inwestorów oraz usprawnienie procesów operacyjnych. Katalog naszych usług obejmuje:

Badania obowiązkowe

 • badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Badania specjalne

 • badania prowadzenia sprawa spółek pod kątem zgodności z przepisami
 • badania wykorzystania środków w ramach publicznych programów pomocowych
 • badanie w procedurze zakładania spółek i noszenia wkładów rzeczowych

Doradztwo w zakresie transakcji

 • oszacowanie wartości przedsiębiorstwa
 • due diligence
 • alokacja cen zakupu (Purchase Price Allocation, PPA)
 • test na utratę wartości (Impairment Test)
 • opinie biegłego rewidenta ds. utrzymania wartości
 • Fairness Opinion
 • sporządzanie budżetowań zintegrowanych

Audyty systemowe i analizy procesów biznesowych

 • kontrola systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
 • analiza procesów biznesowych dotyczących sprawozdawczości finansowej
 • kontrola i dokumentacja kontroli wewnętrznych

Badania dobrowolne

 • badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • badanie systemu zarządzania compliance (CMS)
 • badanie stanu niewypłacalności lub zagrażania niewypłacalnością
 • test niewypłacalności
 • badanie bilansów likwidacyjnych
 • badanie planów sanacji

Doradztwo

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji
 • stworzenie systemów wskaźników finansowych
 • uzgodnienia zgodne z MSSF
 • doradztwo w zakresie audytu wewnętrznego

Poznaj nasze pozostałe usługi

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Audyt
Kadry i płace
Doradztwo transgraniczne

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Porozmawiaj z jednym z naszych doradców już dzisiaj. Jesteśmy po to, aby pomóc.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami