Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej - Przemysław Fil o zmianach w polskim prawie podatkowym i bilansowym

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:
  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Polska
  • Rumunia
  • Rosja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Czechy
  • Ukraina
  • Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP.

141. aktualizacja WiRO (część dotycząca Polski) zawiera aktualizację rozdziału dotyczącego prawa podatkowego i bilansowego, którego autorem jest Przemysław Fil.  W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój tej dziedziny prawa. W opracowaniu przedstawiono podział źródeł dochodów do opodatkowania na zyski kapitałowe i dochody ze zwykłej działalności gospodarczej, który od 2018 roku uwzględniają przepisy prawa o podatku dochodowym, oraz nowe uregulowania dotyczące opodatkowania niedostatecznej kapitalizacji. Jednocześnie wskazano na starania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych mające na celu utrudnienie wyprowadzania zysków do rajów podatkowych. Ponadto zostały sprecyzowane obowiązujące od 2018 roku nowe wartości progowe w szerokim zakresie opodatkowania przede wszystkim przedsiębiorstw.

Zapraszamy do lektury.Skontaktuj się z nami